جستجوی پزشکان

فیزیوتراپی در منزل

پنجشنبه 29 می 2014

فیزیوتراپی در منزل

بیمارانی که دچار آسیب یا تروما شده اند و به خاطر سن بالا نمی توانند از منزل خارج شوند ونیاز به فیزیوتراپی دارند درمان در منزل شفا واحد فیزیوتراپی را  به منزل بیمار اعزام می کند.

  13  

کلمات مرتبط :

درمان درمنزل شفا طب ،خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خدمات پرستاری در منزل ، خدمات پزشکی در منزل ، استخدام پزشک ، استخدام پرستار ، درمان زخم بستر در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ،  رادیوگرافی در منزل ، گرقتن گرافی در منزل ، رادیولوژی در منزل ، زخم بستر ، گرفتن نوار قلب در منزل ،

تماس ( خط 4 رقمی )