جستجوی پزشکان

گفتار درمانی در منزل

جمعه 13 ژوئن 2014

گفتار درمانی در منزل

گاها افراد به خاطر مشغولیت های کاری یا ترافیک شدید شهر نمی توانند به مرکز درمانی مراجعه نمایند و از خدمات گفتاردرمانی برای خود یا بیماران شان استفاده نمایند به همین خاطر مرکز درمان در منزل شفا برای راحتی شما عزیزان واحد گفتاردرمانی در منزل را راه اندازی نموده است تا بتواند به شما عزیزان ارائه خدمت نماید .  

        3  

کلمات مرتبط :

درمان درمنزل شفا طب ،خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خدمات پرستاری در منزل ، خدمات پزشکی در منزل ، استخدام پزشک ، استخدام پرستار ، درمان زخم بستر در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ،  

تماس ( خط 4 رقمی )