جستجوی پزشکان

عفونت شدید در بیماران فاقد طحال

سه شنبه 10 آوریل 2018

عفونت های شدید در بیماران فاقد طحال : بیمارانی که فاقد عملکرد طحال هستند در معرض خطر سپسیس باکتریایی شدید هستند بیماران بالغ بدون طحال ۵۸ برابر جمعیت عادی در معرض خطر ابتلا به سپسیس قرار دارند . بیشتر عفونت ها در عرض دو سال بعداز برداشتن طحال رخ میدهند و میزان مرگ ومیر تا 50% میرسد باین حال افزایس خطر ابتلا به سپسیس شدید در تمام طول عمر وجود خواهد داشت . در فقدان طحال باکتریهای که کپسول دارند مسئول اکثریت عفونت ها هستند .ریسک ابتلا در بالغین نسبت به کودکان کمتر است زیرا بیشتر احتمال دارد که بر علیه این باکتریها آنتی بادی داشته باشند . استرپتوکوک پنومونیه شایعترین نوع عفونت جدا شده است و ۵۰ تا ۷۰ ٪ موارد را تشکیل میدهد ولی خطر ابتلا با هموفیلوس آنفلوانزا یا نیسریا مننژیتیدیس نیز زیاد است . تظاهرات شدید بالینی با عفونت هایی به علت اشرشیا کولی، استافیلوکوک طلایی ، استر پتو

سه شنبه 03 آوریل 2018

اندوتوکسین : بخش لیپیدی A مربوط به LPS گرم منفی دارای فعالیت های بیولوژیکی قوی است که موجب بسیاری از تظاهرات سپسیس باکتریایی گرم منفی از قبیل تب ، پروتئولیز عضلانی ، انعقاد داخل عروقی کنترل نشده و شوک میشود .بنظر میرسد که تآثیرات لیپید A با واسطهٔ تولید سیتوکین های قوی بعلت اتصال LPS به CD14 و انتقال پیام از طریق TLR ها بخصوص TLR4 صورت گیرد. سیتوکین ها از طریق تآثیر بر هیپوتالاموس فعالیت های هیپوترمیک قوی اعمال میکنند. آنها همچنین موجب افزایش نفوذ پذیری عروق میشوند، فعالیت اندوتلیال سلول ها را تغییر میدهند و فعالیت پیش انعقادی سلول های اندوتلیال را القا میکنند . استراتژی های درمانی زیادی با هدف خنثی سازی این آثار اندوتوکسین در دست تحقیقات است ولی تاکنون نتایج نا امید کننده بوده اند . یک دارو ، پروتئین C. فعال شده میتواند 20% از میزان مرگ ومیر سپسیس های شدید را که توسط اندوتوکسین

جمعه 30 مارس 2018

زنده ماندن میکروب ها در داخل فاگوسیت ها: بسیاری از پاتوژن های میکروبی مهم از استراتژی ها متنوعی استفاده میکنند تاپس از بلع، درون فاگوسیت ها (بخصوص ماکروفاژها )باقی بمانند . مهار جوش خوردن واکوئول فاگوسیت (فاگوزوم) که حاوی میکروب بلعیده شده است با گرانول های (لیزوزوم)به مایکو باکتریوم توبرکولوزیس ، سالمونلاتیفی و توکسوپلاسما گوندی اجازه میدهند که دورن ماکروفاژها زنده بمانمد. بعضی از ارگانیسم ها از قبیل لیشمانیا مونو سیتوژن به درون سیتوپلاسم فاگوسیت فرار میکنند تا رشد کرده و رفته رفته به سایر سلولها کشیده شوند .مقاومت در مقابل کشته شدن درون ماکروفاژها و رشد بعدی از نظر ایجاد عفونت بطور موفقیت آمیز توسط ویروس های تیپ هرپس ، ویروس سرخک ، پاکس ویروس ها، سالمونلا، یرسینیا، لژیونلا، مایکوباکتریوم ها، تریپانوزوم ها، نوکاردیاها، هیستو پلاسما وریکتزیاها و توکسو پلاسما ح

سه شنبه 27 مارس 2018

رشد میکروب ها پس از ورود میزبان : میکروب های پاتوژن پس از قرار گرفتن بر روی پوست یا مخاط باید قبل از ایجاد عفونت کامل و بیماری تکثیر شوند . ذرات ویروسب در داخل سلول ها اسیدهای نوکلئیک خود را آزاد میکنند و اسیدهای نوکلئیک ممکن است مستقیما به پروتئینهای ویروسی (ویروس های دارای رشته RNA مثبت) تبدیل شوند یا یک رشته منفی RNA به یک mRNA مکمل ( ویروس های داری رشته RNA منفی ) نسخه نویسی شود و یا یک رشته DNA (رترو ویروس ها) رونویسی شود ، برای ویروس های از یک نوع DNA ممکن است mRNA در داخل هسته و یا در سیتوپلاسم مستقیما از DNA ویروسی رونویسی شود . باکتریها باید برای رشد مواد غذایی خاصی را بدست آورند و یا آنها را از مواد پبش ساز در بدن میزبان سنتز کنند بسیاری از فرآینده های عفونی محدود به سطوح اپی تلیالی خاصی هستند مثلا آنفلوانزای نوع H به مخاط تنفسی ،گنوره به مخاط دستگاه ادراری تناسلی و شیگلوز به اپیت

جمعه 23 مارس 2018

مواد چسبندهٔ باکتری ها: پپلی ها و تاژک ها ۱از مواد چسبندهٔ میکروبی هستند که بخوبی تحت مطالعه قرار گرفته اند (شکل ۱_۱۲۰) پیلی ها یا فیمبر یا بطور معمول توسط باکتری های گرم منفی و گرم مثبت برای چسبیدن به سلول ها و بافت های میزبان مورد استفاده قرار میگرند. مطالعات اخیر فاکتورهای مشابهی را که توسط ارگانیسم های گرم مثبت مانند استرپتوکوک گروه B تولید میشوند را شناسایی کرده است . در تصاویری که از میکروسکوپ های الکترونیکی به دست آمده است این برجستگی ها که شبیه مو هستند (چند صد عدد در هر سلول ) ممکن است به یک انتهای ارگانیسم محدود باشند (پیلی قطبی )و یا بطور مساوی در سطح توزیع شده باشند یک سلول منفرد ممکن است دارای پیلی ها از یک یا چند زیر مجموعه اصلی پروتئینی پیلین (pilin) وزن مولکولی ۱۷،۰۰۰ تا ۳۰،۰۰۰)تشکیل شده اند که پلیمریزه شده و یک پیلوس را تشکیل دهند بسیاری از سوش های اشرشیا کولی

یکشنبه 18 مارس 2018

مقدمهٔ بیماریهای عفونی:رابطه میزبان با عامل بیماریزا: علیرغم پیشرفتهای چشمگیری که در چندین ده‍هٔ اخیر در امر درمان و پیشگیری حاصل شده است ، بیماریهای های عفونی یکی از علل عمدهٔ و میر و ناتوانی باقی مانده و مسئول و خامت شرایط زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان به شمار میروند . بیماریهای عفونی مکررا مهارت های تشخیصی پزشکان را به مبارزه میطلبند و باید در تشخیص های افتراقی کلیه سندرم هایی که هریک از سیستم های بدن را گرفتار میسازند در نظر گرفته شوند. تغییر در اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی: بعضی از پیشگامان علم پزشکی با ورود داروهای ضد میکروبی معتقد شدند که بیماریهای عفونی بزودی از بین رفته و تنها از نظر تاریخی ارزشمند خواهند بود. البته از زمان جنگ دوم جهانی به بعد صدها ترکیب شیمایی ساخته شده اند که اکثریت آنها قوی و بی خطر اند و شامل داروهای میشوند که اکثریت آنها قوی و بی خط

شنبه 17 مارس 2018

تظاهرات بالینی: در اغلب موارد هیپو ترمی وجود عوامل محیطی در شرح حال بیمار نظیر سابقه قرار گرفتن طولانی مدت در فضای باز بدون پوشس کافی تشخیص را ساده میکند . با وجود این در جوامع شهری تظاهرات به آن وضوح نیست و باید فرآیند سایر بیماریها ، سابقه تماس با سموم ، یا تشخیص های روانپزشکی را در نظر گرفت .بعد از تحریک اولیه توسط هیپوترمی ، تمام سیستم های بدن دچار سرکوب پیشرونده میشوند . ترتیب زمانی ظهور این تظاهرات بالینی بسیار گسترده است (جدول ۲_۱۹) بدون اطلاع از درجه حرارت مرکزی تفسیر سایر علایم حیاتی مشکل است .برای مثال، تاکیکاردی نامتناسب با حرارت مرکزی هیپوترمی ثانویه را که به علت هیپوگلسیمی ، هیپوو لمی یا افزایش مواد سمی ایجاد شده باشد ، مطرح میسازد ، از آنجائیکه تولید دی اکسید کربن به نحو پیشرونده ای کاهش می یابد ، تعدا تنفس باید کم شود ، وجود هیپرونتیلاسیون ثابت دال بر ضای

پنجشنبه 27 اکتبر 2016

رادیولوژی در منزل

بیمارانی که دچار آسیب یا تروما شده اند و به خاطر سن بالا نمی توانند از منزل خارج شوند ویا اینکه نمی خواهند در صف انتظار بیمارستان های دولتی بمانند همچنین هزینه های بالای بیمارستان های خصوصی خدمات رادیولوژی در منزل به صرفه ترین راه موجود برای حل این قضیه می باشد واحد رادیولوژی در منزل پس از تماس بیماران زمانی را برای آنها مشخص می نماید و بیمار و همراه بیمار نیز بر اساس وقت تعیین شده واحد رادیولوژی در منزل برنامه های خود را تنظیم می کند و به کلیه کارهای روزانه خود نیز می رسد لذا شرکت شفا طب عرفان سعی کرده است تا از افراد مجرب در واحد رادیولوژی در منزل استفاده نماید. درمان در منزل شفا واحد رادیولوژی

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط مدیریت | Tags:
چهار شنبه 16 مارس 2016

چگونگی رویا رویی با یک حافظۀ غیر قابل اعتماد

متاسفانه حافظۀ شما سیستمی همانند قلب وشش ها ندارد که بتوان تمرینات مناسبی را برای آن تجویز کرد.احتمال بسیار کمی دارد که بتوانید با تمرین حفظ کردن اطلاعات حافظه تان را تقویت کنید.هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوان یک حافظۀ ضعیف را به وسیلۀ داروهای هومیوپاتیک یا طب سوزنی درمان کرد. ولیکن کارهایی وجود دارد که با انجام آنها می توانید زندگی را آسانتر سازید ارزیابی خودتان اولین قدم در رویارویی با یک حافظۀ غیرقابل اعتماد پذیرفتن آن به عنوان یک مشکل می باشد. دومین قدم مهم این است که درک کنید که چه اتفاقی دارد می افتد.حافظۀ هر کسی با افزایش سن،کیفیت خود را از دست می دهد و شما تنها فردی نیستید که این مشکل را تجربه می کنید.بعضی از افراد ترجیح می دهند وانمود کنند هیچ اتفاقی نیفتاده است و به امید این هستند که مشکلات حافظه شان ب

جمعه 26 فوریه 2016

تربیت کودک از بدو تولد

  تربیت ، مجموعه روش ها و راهکار هایی است که از آغاز زندگی انسان به کار گرفته شده است تا او در مسیر صحیح رشد و ترقی قرار گیرد و در پرتو این آموزش ها بتواند خود را از انحراف نجات دهد و راه سعادت و کمال را در پیش گیرد . پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اصحاب اجمعین فرمدند : فرزند صالح گلی است از کل های بهشت . همان گونه که کارشناسان تربیت کودک اذعان دارند بهترین دوره برای تربیت کودک از بدو تولد است زیرا از همین دوره به بعد کودک آن چه را که به او آموخته می شود فرا میگیرد . امیر المومنين علی علیه السلام به فرزند خود امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید : قلب کودک نورس همانند زمین کاشته نشده آماده پذیرش هر بذری است که در آن کاشته شود. از این رو در تربیت تو شتاب کردم. پیش از این که دل تو سخت شود و اندیشه ات به چیز دیگری مشغول شود تا به استقبال کارهایی بشتاب

تماس ( خط 4 رقمی )