جستجوی پزشکان

گرفتن نوار قلب در منزل

پنجشنبه 27 اکتبر 2016

گرفتن نوار قلب در منزل

برای بیمارانی که سابقه بیماری قلبی دارند یا افرادی که سابقه هیچ بیماری ندارند ولی به هر طریقی دچار درد قفسه سینه می شوند لازم است که در اولین فرصت یک نوار قلب گرفته شود تا ببینند آیا مشکلی دارد یا نه ؟ برای اینکه شما نوار قلب یا ECG بگیرید مجبور هستید که به یک مرکز درمانی مراجعه نمایید و زمان زیادی را درصف انتظار بمانید که خود همین می تواند ریسک زیادی برای بیمار باشد اما این افراد به هر دلیلی از زیر این کار در می روند و احتمال اینکه فرد دچار سکته قلبی شود خیلی زیاد است مخصوصا با زندگی امروزی که مصرف مواد غذایی پرچرب زیاد شده است و خود این یکی از ریسک فاکتورهای اصلی

پنجشنبه 15 می 2014

گرفتن نوار قلب در منزل

  برای بیمارانی که سابقه بیماری قلبی دارند یا افرادی که سابقه هیچ بیماری ندارند ولی به هر طریقی دچار درد قفسه سینه می شوند لازم است که در اولین فرصت یک نوار قلب گرفته شود تا ببینند آیا مشکلی دارد یا نه ؟ اما این افراد به هر دلیلی از زیر این کار در می روند و احتمال اینکه فرد دچار سکته قلبی شود خیلی زیاد است مخصوصا با زندگی امروزی که مصرف مواد غذایی پرچرب زیاد شده است مرکز درمان در منزل شفا برای راحتی کار شما گرفتن نوار قلب را در منزل شما انجام می دهد .     2

کلمات مرتبط :

درمان درمنزل شفا طب ،خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خ

ارسال شده در نوارقلب توسط مدیریت | Tags:
تماس ( خط 4 رقمی )