جستجوی پزشکان

فارنژیت

فارنژیت
پنج‌شنبه 27 سپتامبر 2018

فارنژیت :

هر چند در بیماران با هر سن وسالی دیده شده است ولی فارنژیت استرپتوکوکی گروه A یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی دوران کودکی است که در ۲۰ تا ۴۰% کلیه موارد فارنژیت اگزوداتیو کودکان مسئول می باشد.

این عفونت در بین کودکان زیر 3 سال نادر است .ممکن است کودکان کم سن وسال تر عفونت استرپتوکوکی را با سندرم مشتمل بر تب ، بدحالی و لنفادنوپاتی بدون فارنژیت اگزوداتیو نشان دهند.

عفونت از طریق تماس با سایر افراد حامل ارگانیسم کسب میشود قطرات ریز تنفسی مکانیسم معمول انتشار عفونت هستند هر چند روشهای دیگری از جمله انتشار از طریق غذا نیز به خوبی شناخته شده است .

دوره کمون ، ۱ تا ۴ روز است علایم شامل گلو درد ، تب و لرز ، بدحالی و در برخی موارد بخصوص در کودکان شامل شکایات شکمی و استفراغ میباشد .

علایم و نشانه ها هر دو کاملا متغیراند و از ناراحتی مختصر گلو همراه با یافته های جسمی ناچیز تا تب بالا و گلو درد شدید همراه با قرمزی و تورم شدید مخاط حلق و وجود اگزودای چرکی بر روی دیوار خلفی حلق و ستونهای لوزه ای ، متغیر است .

غدد لنفاوی بزرگ شده و حساس قدام گردن معمولا در فارنژیت اگزوداتیو دیده میشوند .تشخیص افتراقی فارنژیت استر پتوکوکی شامل بسیاری از سایر علل باکتریایی و ویروسی فارنژیت میباشد.

وقتی علایم و نشانه های پیشنهاد کننده عفونت ویروسی بارز است ( کونژنکتیویت ، آبریزش بینی ، سرفه ، خشونت صدا یا ضایعات زخمی مجزا روی مخاط دهان یا حلق ) بعید است که عفونت استرپتوکوکی علت فارنژیت باشد به علت محدوده تغییرات تظاهرات بالینی و تعداد زیاد سایر عواملی که میتوانند همان تابلوی بالینی را ایجاد نمایند ، تشخیص فارنژیت استرپتوکوکی بر پایه زمینه بالینی به تنهایی ،قابل اعتماد نیست .

کشت حلق به عنوان روش استاندارد طلایی تشخیصی باقی مانده است .کشت نمونه حلق که به شکل صحیح جمع آوری گشته ( یعنی بوسیله مالش محکم یک سواب استریل بر روی هر دو ستون لوزه ای ) و بطور مناسب عمل آورده شده است ، حساسترین و اختصاصی ترین وسیله در دسترس جهت تشخیص دقیق است .

کیت تشخیصی سریع که از روش اگلوتیناسیون لاتکس یا ایمونواسی آنزیمی نمونه هایی بدست آمده از سواب استفاده می نماید ،میتواند به عنوان یک روش کمکی مفید در کنار کشت حلق به کار برده شود.

با وجودی که میزان دقیق حساسیت و ویژستگی متغیر است ، ولی عموما کیت های تشخیصی سریع ، میزان ویژستگی بالای 95% دارند.

بنابراین یک نتیجه مثبت میتواند جهت تشخیص صحیح ،قابل اعتماد بوده ، نیاز به کشت حلق را مرتفع سازد .از آنجا که آزمونهای تشخیصی سریع ، حساسیت کمتری نسبت به کشت حلق دارند ( با حساسیت نسبی که در مطالعات مقایسه ای از 55 تا 90% تغییر می نماید یک نتیجه منفی باید توسط کشت حلق تایید شود.

مقاومت به اریترومایسین و ماکرولیدهای دیگر درسویه های جدا شده از چند کشور از جمله اسپانیا ،ایتالیا ، فنلاند ، ژاپن ، و کره شایع است .با استفاده فزاینده از این گروه از آنتی بیوتیکها ، مقاومت به ماکرولیدها ممکن است در جاهای دیگر در حال شایعتر شدن باشد .

در نواحی که میزانهای مقاومت در انها از 10-5% تجاوز میکنند باید از ماکرولیدها اجتناب کرد ، مگر آنکه نتایج آزمون حساسیت مشخص شده باشند.

کشت حلق به عنوان پیگیری بعد از درمانبا ، مدت مدیدی است که بطور معمول توصیه نمیشود ، اما در موارد خاص ، میلا مانند مواردی که بیماران یا حانواده ها با عفونت های مکرر استر پتوکوکی درگیر هستند یا در مواقعی که بنظر میرسد احتمال تب روماتیسمی بالا باشد ( مثلا زمانی که مواردی از تب روماتیسمی  اخیرا از جامعه گزارش شده است ) ممکن است انجام آن لازم باشد.

عوارض : عوارض چرکی فارنژیت استرپتوکوکی به علت استفاده وسیع از آنتی بیوتیکها جهت اغلب موارد ع عفونت علامت دار استرپتوکوکی به ندرت دیده میشوند .

عوارض ، ناشی از گسترش عفونت از حلق به سمت بافتهای عمقی تر میباشد که. با گسترش مستقیم یا هماتوژن یا از راه لنفاتیک صورت می پذیرد و ممکن است شامل لنفادنیت گردنی ، آبسه های اطراف لوزه یا خلف حلقی ، سینوزیت ، اوتیت میانی ، مننژیت ، باکتریمی ، آندوکاردیت و پنومونی باشد.

عوارض موضعی مانند آبسه در فضای اطراف لوزه یا فضای پارافارنژیال باید در مورد بیمار مبتلا به علایم شدید یا طول کشیده غیر معمول ، یادرد محدود ویتامین ای خواص همراه با تب بالا و ظاهر توکسیک در نظر گرفته شود.

عوارض غیر چرکی عبارتند از تب روماتیسمی و گلومرولونفریت پس از استر پتوکوک که تصور میشود هر دوی آنها در نتیجه پاسخ های ایمنی به عفونت استرپتوکی ایجاد شوند .

نشان داده که درمان فارنژیت استرپتوکوکی با پنی سیلین احتمال تب روماتیسمی حاد را کمتر میکند ولی احتمال گلومرونفریت پس از استرپتوکوک را کاهش نمیدهد.

 

تماس ( خط 4 رقمی )