جستجوی پزشکان

واکسنهای پلی ساکارید کپسولی

واکسنهای پلی ساکارید کپسولی
یکشنبه 09 سپتامبر 2018

واکسن های پلی ساکارید کپسولی :

واکسن پلی ساکاریدی پنوموکوکی بیست و سه ظرفیتی (PPV23)حاوی ۲۵ میکروگرم از هر کپسول پلی ساکاریدی از سال ۱۹۸۳ مجوز استفاده را دریافت کرده است توصیه ها برای استفاده از این واکسن بسته به کشورهای مختلف متفاوت است.

کمیته مشورتی یالات متحده در مورد اقدامات ایمنی زاییPPV23 را برای تمام افراد بالای ۶۵ سال و برای افراد ۲۶۴ سال که بیماری زمینه ای دارند که آنها را در معرض افزایش خطر بیماری پوکی یا افزایش شدت آن قرار می دهد توصیه می کنند.

همچنین به سایت http:www.dc.gov/vaccines/recs/schedules/default/htm رجوع شود .)

واکسیناسیون مجدد ۵ سال بعد از اولین دوز برای افراد بالای دو سال که بیماری زمینه ای دارند توصیه می شود ولی به طور روتین برای آنهایی که تنها ایندیکاسیون تجویز سن بیشتر یا مساوی ۶۵ سال توصیه نمی شود.

PPV23 موجب ایجاد پاسخ حافظه‌ی نمی‌شود و آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می یابد بنابراین واکسیناسیون مجدد به ویژه برای افرادی که بیماری‌های منجر شونده به کاهش آنتی بادی دارند حائز اهمیت است.

نگرانی‌ها در مورد واکسیناسیون مجدد تکراری بر روی بی خطر بودن مانند واکنش های موضعی و القاء کاهش پاسخ دهی ایمنی متمرکز بوده است نه ارتباط بالینی های بیولوژیک کاهش پاسخ دهی معلوم نیست ولی احتمال وقوع آن بیشتر از یک بار واکسیناسیون مجدد توصیه نشده است.

اثر بخشی PPVC   علیه پنومونی پنوموکوکی ، تمامی علل پنومونی و مرگ مورد بحث و تنوع بسیاری در مشاهدات وجود دارد متاآنالیزهای منتشر شده در مورد اثر بخشی PPV اغلب به نتایج مختلفی در مورد یک ماهیت بالینی مفروض رسیده اند به طور کلی مطالعات مشاهده اثربخشی بیشتری نسبت به تحقیقات بالینی کنترل شده نشان داده اند.

مسئله مورد توافق آن است که PPV   علیه IPD موثر است ولی علیه پنومونی پنوموکوکی غیر باکتریمیک کمتر موثر است یا موثر نمی باشد با این حال تحقیقات منتشر شده مطالعات مشاهده ای و متا آنالیز ها زد این نتایج را نشان می‌دهند.

اثربخشی اغلب در افراد مسن و بیماران دچار نقص ایمنی که با کاهش پاسخ آنتی بادی به واکسن ها نسبت به جوان‌ترها و جمعیت سالم همراه آن کمتر است زمانی موثر است طول مدت محافظت بعد از ۱۲ واحد ۵ سال تخمین زده می شود.

آنچه که در مورد واکسن های پنوموکوکی بهبود یافته بی تردید می توان گفت آن است که این واکسن ها برای بزرگسالان مورد نیاز آن در موارد واکسیناسیون روتین شیرخواران که به طور غیر مستقیم بزرگسالان را از گونه های تایپی واکسنی محافظت می‌کند بیماری ایجاد شده توسط سرو تایپ های که در واکسن وجود ندارند همچنان علت بار قابل توجهی بیماری در میان بزرگسالان می باشد.

واکسن های کونژوگه پلی ساکارید -پروتئین :

شیرخواران و کودکان کم‌سن پاسخی ضعیفی به PPV که حاوی آنتی ژنهای غیر وابسته به سلولT  میباشند میدهند.

در نتیجه یک گروهی دیگر از واکسن های پنوموکوکیPCV  ها به طور اختصاصی برای شیرخواران و کودکان کم سن تهیه شده از اولین محصول یک PCV   ظرفیتی که مجوز آن در ایالات متحده از سال 2010 سه محصول PCV   حاوی سرو تایپ های  13-10-7  به ترتیب به صورت تجاری در دسترس شدند.

سرو تایپ های حاوی این فرمولاسیون های PCV  از علل مهم IPD   و مقاومت آنتی بیوتیکی در میان کودکان کم سن میباشند.

تحقیقات کنترلی تصادفی شده درجه بالای اثر بخشی PCV   ها را علیه IPD   سروتایپ واکسنی و نیز علیه پنومونی ، اوتیت میانی ، کلوانیزاسیون نازوفارنژیال و تمام علل مرگ و میر نشان داده اند .

PCV   ها توسط سازمان بهداشت جهانی برای گنجاندن در برنامه ایمنی زایی جهانی کودکان به خصوص در کشورهای با میزان مرگ و میر بالای شیرخواران توصیه شده ایالات متحده اولین کشوری بود کهPCV  را معرفی کرد و بنابراین بیشترین تجربه را در زمینه اثرات گسترده در جامعه دارد.

معرض PCV   در ایالات متحده منجر به بیشتر از ۹۰% کاهش در  IPD   سرو تایپ واکسنی در میان تمام جمعیت شد .

این کاهش نه تنها در گروه‌های سنی ایمن شده  بلکه در بزرگسالان نیز دیده شد و ناشی از حذف تقریبا کامل کلوانیزاسیون نازوفارنژیال سروتایپ واکسنی در شیرخواران ایمن شده بود که انتشار آن را به بزرگسالان نیز کاهش داد.

این محافظت اعضا جامعه غیر ایمن از طریق واکسیناسیون یک زیر مجموعه از جمعیت اثر غیرمستقیم نامیده می‌شود افزایش کلونیزاسیون همراه و همزمان با بیماری ناشی از گونه های سروتایپی ریدیم واکسنی مانده جایگزینی کلونیزاسیون و بیماری دیده شده است با این حال میزان مطلق  IPD   ناشی از سرو تایپ واکسنی کوچک میباشد ( به اپیدمیولوژی در بالا رجوع شود .

از انجایی که گونه های سروتایپی واکسنی نسبت به سروتایپ های غیر واکسنی به انتی بیوتیک ها مقاوم ترند ، استفاده از PCV   همچنین منجر به کاهش چشمگیر در درصد مطلق و نسبی بیماری پنوموکوکی مقام به دارو گردیده است .

توصیه های کمیته مشورتی اقدامات ایمنی زایی برای استفاده از واکسنهای کونژوگه را میتوانید در سایت http:www.cdc.gov/MMWRpdf/wk/mm5909.pdf بیاید ، اخیرا نشان داده شده است که  PCV  در جلوگیری از عفونت پنوموکوکی در بزرگسالان آلوده به HIV موثر است .

تماس ( خط 4 رقمی )