جستجوی پزشکان

رادیولوژی در منزل

پنجشنبه 05 نوامبر 2015

رادیولوژی در منزل بیمارانی که دچار آسیب یا تروما شده اند و به خاطر سن بالا نمی توانند از منزل خارج شوند . نیازمند ارائه خدمات پزشکی در منزل می باشند . مرکز درمان در منزل شفا واحد رادیولوژی را با کارشناسان مجرب به منزل بیمار اعزام می کنند تا کلیه این خدمات در منزل انجام گیرد .  

  1  

کلمات مرتبط :

درمان درمنزل شفا طب ،خدمات آزمایشگاهی در منزل ، خدمات پرستاری در منزل ، خدمات پزشکی در منزل ، استخدام پزشک ، استخدام پرستار ، درمان زخم بستر در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ،  رادیوگرافی در منزل ، گرقتن گرافی در منزل ، رادیولوژی در منزل ، زخم بستر ،

تماس ( خط 4 رقمی )