جستجوی پزشکان

واکسیناسیون شیرخوار

سه‌شنبه 21 آوریل 2020

واکسیناسیون شیرخوار

zol7f73pnnc1eacyd8o واکسیناسیون بهترین و مطمئن ترین روش پیشگیری از ابتلای کودکان به بسیاری از بیماریهای عفونی است. در این عمل با تزریق واکسن یا خوراندن آن به کودک بدن وی وادار به تولید پادتن می شود. پادتن ها سامانه دفاعی طبیعی بدن برای مقابله با بیماری های عفونی است. بنابراین واکسیناسیون بدن کودک را برای مقابله و از بین بردن بیماری آماده می کند. برخی از بیماری ها نیز در کودکان سنین بالا خطرناک ترند لذا تزریق واکسن های تقویتی برای آن ها حائز اهمیت است.
چرا باید این همه واکسن به کودک بزنند؟
منظره تماشای تزریق واکسن به فرزند برای تمام والدین ناخوشایند است. اما برنامه واکسیناسیون به منظور پیشگیری از بیماری های خطرن

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط مدیریت
پنج‌شنبه 27 سپتامبر 2018

فارنژیت : هر چند در بیماران با هر سن وسالی دیده شده است ولی فارنژیت استرپتوکوکی گروه A یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی دوران کودکی است که در ۲۰ تا ۴۰% کلیه موارد فارنژیت اگزوداتیو کودکان مسئول می باشد. این عفونت در بین کودکان زیر 3 سال نادر است .ممکن است کودکان کم سن وسال تر عفونت استرپتوکوکی را با سندرم مشتمل بر تب ، بدحالی و لنفادنوپاتی بدون فارنژیت اگزوداتیو نشان دهند. عفونت از طریق تماس با سایر افراد حامل ارگانیسم کسب میشود قطرات ریز تنفسی مکانیسم معمول انتشار عفونت هستند هر چند روشهای دیگری از جمله انتشار از طریق غذا نیز به خوبی شناخته شده است . دوره کمون ، ۱ تا ۴ روز است علایم شامل گلو درد ، تب و لرز ، بدحالی و در برخی موارد بخصوص در کودکان شامل شکایات شکمی و استفراغ میباشد . علایم و نشانه ها هر دو کاملا متغیراند و از ناراحتی مختصر گلو همراه با یافته های جسمی ناچیز

سه‌شنبه 25 سپتامبر 2018

استرپتوکوک های گروه A: گروه A لنسفیلد از یک گونه منفرد به نام استرپتوکوک پیوژن تشکیل شده است .همانطور که از نام گونه بر می آید ،این ارگانیسم موجب طیفی از عفونت های چرک زا می گردد. بعلاوه استرپتوکوک های گروه A میتوانند سندرم های بعد از عفونت مربوط به تب روماتیسمی حاد یا ARF ( که منحصرا با عفونت استرپتوکوک پیوژن همراه میشود ،و گلومرولونفریا به دنبال عفونت استرپتوکوکی PSGN را آغاز نمایند. در جهان عفونتهای GAS و سکل های ناشی از آنها به ویژه تب روما تیسمی حاد و بیماری روماتیسمی قلبی ) مسئول حدود 500000  مورد مرگ و میر سالیانه میشوند. هر چند اطلاعات کامل نیست اما بنظر میرسد میزان بروز همه انواع عفونتهای GAS و بیماریهای روماتیسمی همراه در کشورهای فقیر ده برابر بیش از کشورهای پیشرفته میباشد. بیماریزایی : استرپتوکوک های گروه A تعدادی از اجزاء سطحی سلول و فرآوردهای خارج سلولی را میسازنند ک

یکشنبه 23 سپتامبر 2018

عفونتهای استر پتوکوکی : بسیاری از انواع استرپتوکوک ها به عنوان بخشی از فلور نرمال انسان در دستگاههای تنفسی ، گوارشی و ادراری – تناسلی ، کلونیزه میشوند. چندین گونه آنها از علل مهم بیماریهای انسانی به شمار میروند .استرپتوکوک گروه A (GAS یا S .پیوژنز مسئول فارنژیت استرپتوکوکی میباشد که یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی کودکان در سنین مدرسه ، و شایعترین علت سندرم های بعد از عفونت مربوط به تب روماتیسمی حاد (ARF) و گلومرولونفریت های به دنبال عفونت استرپتوکوکی (PSGN) به حساب می آید. استرپتوکوک گروه Bیا استرپتوکوک اگالا کتیه (GBS) عامل اصلی سپسیس باکتریال و مننژیت نوزادان و یکی از علل عمده آندوکاردیت و تب در زنان باردار است. استرپتوکوک های ویریدنس شایعترین علت اندوکاردیت باکتریایی میباشند .انتروکوک ها که از نظر ریخت شناسی مشابه استرپتوکوک ها هستند ، هم اکنون بر پایه مطالعات همانند

جمعه 21 سپتامبر 2018

عفونتهای استافیلوکوکی کواگو لاز منفی : اگرچه CoNS  نسبت به استافیلوکوک اورئوس کمتر مهلک میباشد جزو شایع ترین علل عفونت های ابزارهای پروستتیک می باشد .تقریبا نیمی از گونه های شناخته شده CoNS با عفونتهای انسانی مرتبط اند . در میان این گونه ها استافیلوکوک اپیدرمیدیس شایع ترین پاتوژن انسانی است این جز فلور طبیعی انسان که روی جای که بیشترین گونه های باکتریایی وجود دارد یافت می شود همچنین در اوروفارنکس  و واژن وجود دارد . استافیلوکوک ساپروفیتیکوس ، یک گونه مقاوم به نوو بیوسین ، عامل بیماریزا در UTI میباشد .. در میان CoNS  استافیلوکوک اپیدرمیدیس گونه ای است که بیش از همه با عفونتهای وسایل مصنوعی همراه میباشد . عفونت یک فرآیند دو مرحله ای است که شامل اتصال ابتدایی به وسیله و سپس کلونیزاسیون میباشد .استافیلوکوک اپیدرمیدیس بطور منحصر به فردی جهت کلونیزه کردن این وسایل سازگاری یافته

چهارشنبه 19 سپتامبر 2018

عفونتهای مجاری ادراری : عفونتهای مجاری ادراری (UTIs) به ندرت توسط استافیلوکوک اورئوس ایجاد میشوند .بر خلاف اغلب پاتوژنهای ادراری دیگر ، وجود استافیلوکوک اورئوس در ادرار مطرح کننده انتشار هماتوژن است عفونت صعودی استافیلوکوک اورئوس گاهی در نتیجه وسیله گذاری دستگاه ادراری ، تناسلی روی میدهد. عفونتهای مربوط به وسایل مصنوعی: استافیلوکوک اورئوس مسئول بخش بزرگی از عفونتهای مربوط به وسایل مصنوعی است .این عفونتها اغلب کاتترهای داخل عروقی ، دریچه های مصنوعی ، وسایل ارتوپدی ، کاتترهای صفاقی ، پیس میکروها ، وسایل کمکی بطن چپ ، گرافت های عروقی را درگیر میکنند . بر خلاف تظاهر بطئی تر عفونتهای CoNS   عفونتهای مربوط به وسایل استافیلوکوک اورئوس اغلب به صورت حادتری با تظاهرات موضعی و سیستمیک تظاهر میکنند . همچنین این عفونتها تمیل دارند که به سرعت پیشرونده باشند نسبتا شایع است که یک ت

سه‌شنبه 18 سپتامبر 2018

عفونت های دستگاه تنفسی : عفونت های تنفسی ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس در وضعیت‌های خاصی روی میدهند استافیلوکوک اورئوس عاملی جهت عفونت های جدی دستگاه تنفسی در نوزادان و شیرخواران می باشد. این عفونت‌ها با کوتاهی نفس تب و نارسایی تنفسی تظاهر می‌کند رادیوگرافی قفسه سینه ممکن است پنو ماتوسل ها ( حفره های درهم با دیواره نازک را نشان دهد پنومو توراکس و آمپیم عوارض شناخته شده این نوع از عفونت میباشند. در بزرگسالان عفونت های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوک اورئوس معمولا در بیماران دارای لوله تراشه در بخش مراقبت ویژه دیده می‌شوند بیمارانی که کلونیزاسیون بینی دارند در معرض خطر افزایش یافته این عفونت‌ها هستند. تظاهر بالینی این عفونت‌ها با عفونت های ریوی با اتیولوژی باکتریال دیگر تفاوت ندارند بیماران حجم افزایش یافته ای از خلط چرکی را تولید می کنند و دچار دیسترس تنفس

جمعه 14 سپتامبر 2018

ژنوم استافیلوکوک اورئوس : توالی کل ژنوم در چندین سویه استافیلوکوک  اورئوس معین شده است چند مورد از این چشم های جالب شامل موارد زیر می شود ۱ میزان بالایی از شباهت سویه های مختلف 2- میزان نسبتا بالایی از اطلاعات ژنتیک از طریق انتقال افقی از گونه های دیگر باکتریال کسب میشود . 3-وجود جزایر منحصر به فرد ( پاتوژنیسیته ) یا ژنومیک این جزایرعناصر متحرک ژنتیک هستند که حاوی مجموعه هایی از ژنهایی این جزایر ،ژن حامل mecA است که ژن مسئول مقاومت به متی سیلین تحت عنوان کروموزومهای کاست استافیلوکوکی ( SCCmec) نامگذری شده اند و اندازه آنها در محدوده 60-20  میباشد . تاکنون هشت SCCmec شناسایی شده اند ، انواع 3-1  بطور مرسوم با موارد جدا شده بیمارستانی MRSAمرتبط اند در حالی که انواع 6-4با سویه های اپیدمیک CA-MRSA   مرتبط می باشند. تعداد محدودی از MRSA مسئول بیشتر موارد عفونتهای اکتسابی از جامعه و بیمارستان در ه

چهارشنبه 12 سپتامبر 2018

عفونتهای استافیلوکوکی : استافیلوکوک اورئوس  مهلک ترین گون از گونه‌های بسیار استافیلوکوکی از طریق باقی ماندن به عنوان یک عامل اصلی ابتلا به بیماری و مرگ علیرغم  در دسترس بودن آنتی بیوتیکهای متعدد ضد استافیلوکوکی موثر گوناگونی خود را نشان داده است استافیلوکوک اورئوس یک پاتوژن چند ظرفیتی است که هم از طریق مکانیسم هایی با واسطه توکسین و هم بدون واسطه توکسین موجب بیماری می‌شود. این ارگانیسم عفونت های بیمارستانی و مبتنی بر جامعه ای است که از عفونت های نسبتا بد و با فونت های سیستمیک تهدید کننده حیات متغیرند . استافیلوکوک های دیگر مجموعه استافیلوکوک های کواگولاز منفیCoNS نامیده می شود به طور قابل ملاحظه ای کمتر از استافیلوکوک ها اورئوس مهلک میباشند اما در عفونت هایی که مرتبط با وسایل پروستتیک اند همچنان مهم میباشند. میکروبیولوژی و طبقه بندی : استافیلوکوک ها کوکسی های گر

یکشنبه 09 سپتامبر 2018

واکسن های پلی ساکارید کپسولی : واکسن پلی ساکاریدی پنوموکوکی بیست و سه ظرفیتی (PPV23)حاوی ۲۵ میکروگرم از هر کپسول پلی ساکاریدی از سال ۱۹۸۳ مجوز استفاده را دریافت کرده است توصیه ها برای استفاده از این واکسن بسته به کشورهای مختلف متفاوت است. کمیته مشورتی یالات متحده در مورد اقدامات ایمنی زاییPPV23 را برای تمام افراد بالای ۶۵ سال و برای افراد ۲۶۴ سال که بیماری زمینه ای دارند که آنها را در معرض افزایش خطر بیماری پوکی یا افزایش شدت آن قرار می دهد توصیه می کنند. همچنین به سایت http:www.dc.gov/vaccines/recs/schedules/default/htm رجوع شود .) واکسیناسیون مجدد ۵ سال بعد از اولین دوز برای افراد بالای دو سال که بیماری زمینه ای دارند توصیه می شود ولی به طور روتین برای آنهایی که تنها ایندیکاسیون تجویز سن بیشتر یا مساوی ۶۵ سال توصیه نمی شود. PPV23 موجب ایجاد پاسخ حافظه‌ی نمی‌شود و آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می یابد

0919-300-2325