جستجوی پزشکان

عفونتهای استر پتوکوکی

یکشنبه 23 سپتامبر 2018

عفونتهای استر پتوکوکی : بسیاری از انواع استرپتوکوک ها به عنوان بخشی از فلور نرمال انسان در دستگاههای تنفسی ، گوارشی و ادراری – تناسلی ، کلونیزه میشوند. چندین گونه آنها از علل مهم بیماریهای انسانی به شمار میروند .استرپتوکوک گروه A (GAS یا S .پیوژنز مسئول فارنژیت استرپتوکوکی میباشد که یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی کودکان در سنین مدرسه ، و شایعترین علت سندرم های بعد از عفونت مربوط به تب روماتیسمی حاد (ARF) و گلومرولونفریت های به دنبال عفونت استرپتوکوکی (PSGN) به حساب می آید. استرپتوکوک گروه Bیا استرپتوکوک اگالا کتیه (GBS) عامل اصلی سپسیس باکتریال و مننژیت نوزادان و یکی از علل عمده آندوکاردیت و تب در زنان باردار است. استرپتوکوک های ویریدنس شایعترین علت اندوکاردیت باکتریایی میباشند .انتروکوک ها که از نظر ریخت شناسی مشابه استرپتوکوک ها هستند ، هم اکنون بر پایه مطالعات همانند

جمعه 21 سپتامبر 2018

عفونتهای استافیلوکوکی کواگو لاز منفی : اگرچه CoNS  نسبت به استافیلوکوک اورئوس کمتر مهلک میباشد جزو شایع ترین علل عفونت های ابزارهای پروستتیک می باشد .تقریبا نیمی از گونه های شناخته شده CoNS با عفونتهای انسانی مرتبط اند . در میان این گونه ها استافیلوکوک اپیدرمیدیس شایع ترین پاتوژن انسانی است این جز فلور طبیعی انسان که روی جای که بیشترین گونه های باکتریایی وجود دارد یافت می شود همچنین در اوروفارنکس  و واژن وجود دارد . استافیلوکوک ساپروفیتیکوس ، یک گونه مقاوم به نوو بیوسین ، عامل بیماریزا در UTI میباشد .. در میان CoNS  استافیلوکوک اپیدرمیدیس گونه ای است که بیش از همه با عفونتهای وسایل مصنوعی همراه میباشد . عفونت یک فرآیند دو مرحله ای است که شامل اتصال ابتدایی به وسیله و سپس کلونیزاسیون میباشد .استافیلوکوک اپیدرمیدیس بطور منحصر به فردی جهت کلونیزه کردن این وسایل سازگاری یافته

چهار شنبه 19 سپتامبر 2018

عفونتهای مجاری ادراری : عفونتهای مجاری ادراری (UTIs) به ندرت توسط استافیلوکوک اورئوس ایجاد میشوند .بر خلاف اغلب پاتوژنهای ادراری دیگر ، وجود استافیلوکوک اورئوس در ادرار مطرح کننده انتشار هماتوژن است عفونت صعودی استافیلوکوک اورئوس گاهی در نتیجه وسیله گذاری دستگاه ادراری ، تناسلی روی میدهد. عفونتهای مربوط به وسایل مصنوعی: استافیلوکوک اورئوس مسئول بخش بزرگی از عفونتهای مربوط به وسایل مصنوعی است .این عفونتها اغلب کاتترهای داخل عروقی ، دریچه های مصنوعی ، وسایل ارتوپدی ، کاتترهای صفاقی ، پیس میکروها ، وسایل کمکی بطن چپ ، گرافت های عروقی را درگیر میکنند . بر خلاف تظاهر بطئی تر عفونتهای CoNS   عفونتهای مربوط به وسایل استافیلوکوک اورئوس اغلب به صورت حادتری با تظاهرات موضعی و سیستمیک تظاهر میکنند . همچنین این عفونتها تمیل دارند که به سرعت پیشرونده باشند نسبتا شایع است که یک ت

جمعه 14 سپتامبر 2018

ژنوم استافیلوکوک اورئوس : توالی کل ژنوم در چندین سویه استافیلوکوک  اورئوس معین شده است چند مورد از این چشم های جالب شامل موارد زیر می شود ۱ میزان بالایی از شباهت سویه های مختلف 2- میزان نسبتا بالایی از اطلاعات ژنتیک از طریق انتقال افقی از گونه های دیگر باکتریال کسب میشود . 3-وجود جزایر منحصر به فرد ( پاتوژنیسیته ) یا ژنومیک این جزایرعناصر متحرک ژنتیک هستند که حاوی مجموعه هایی از ژنهایی این جزایر ،ژن حامل mecA است که ژن مسئول مقاومت به متی سیلین تحت عنوان کروموزومهای کاست استافیلوکوکی ( SCCmec) نامگذری شده اند و اندازه آنها در محدوده 60-20  میباشد . تاکنون هشت SCCmec شناسایی شده اند ، انواع 3-1  بطور مرسوم با موارد جدا شده بیمارستانی MRSAمرتبط اند در حالی که انواع 6-4با سویه های اپیدمیک CA-MRSA   مرتبط می باشند. تعداد محدودی از MRSA مسئول بیشتر موارد عفونتهای اکتسابی از جامعه و بیمارستان در ه

چهار شنبه 12 سپتامبر 2018

عفونتهای استافیلوکوکی : استافیلوکوک اورئوس  مهلک ترین گون از گونه‌های بسیار استافیلوکوکی از طریق باقی ماندن به عنوان یک عامل اصلی ابتلا به بیماری و مرگ علیرغم  در دسترس بودن آنتی بیوتیکهای متعدد ضد استافیلوکوکی موثر گوناگونی خود را نشان داده است استافیلوکوک اورئوس یک پاتوژن چند ظرفیتی است که هم از طریق مکانیسم هایی با واسطه توکسین و هم بدون واسطه توکسین موجب بیماری می‌شود. این ارگانیسم عفونت های بیمارستانی و مبتنی بر جامعه ای است که از عفونت های نسبتا بد و با فونت های سیستمیک تهدید کننده حیات متغیرند . استافیلوکوک های دیگر مجموعه استافیلوکوک های کواگولاز منفیCoNS نامیده می شود به طور قابل ملاحظه ای کمتر از استافیلوکوک ها اورئوس مهلک میباشند اما در عفونت هایی که مرتبط با وسایل پروستتیک اند همچنان مهم میباشند. میکروبیولوژی و طبقه بندی : استافیلوکوک ها کوکسی های گر

یکشنبه 09 سپتامبر 2018

واکسن های پلی ساکارید کپسولی : واکسن پلی ساکاریدی پنوموکوکی بیست و سه ظرفیتی (PPV23)حاوی ۲۵ میکروگرم از هر کپسول پلی ساکاریدی از سال ۱۹۸۳ مجوز استفاده را دریافت کرده است توصیه ها برای استفاده از این واکسن بسته به کشورهای مختلف متفاوت است. کمیته مشورتی یالات متحده در مورد اقدامات ایمنی زاییPPV23 را برای تمام افراد بالای ۶۵ سال و برای افراد ۲۶۴ سال که بیماری زمینه ای دارند که آنها را در معرض افزایش خطر بیماری پوکی یا افزایش شدت آن قرار می دهد توصیه می کنند. همچنین به سایت http:www.dc.gov/vaccines/recs/schedules/default/htm رجوع شود .) واکسیناسیون مجدد ۵ سال بعد از اولین دوز برای افراد بالای دو سال که بیماری زمینه ای دارند توصیه می شود ولی به طور روتین برای آنهایی که تنها ایندیکاسیون تجویز سن بیشتر یا مساوی ۶۵ سال توصیه نمی شود. PPV23 موجب ایجاد پاسخ حافظه‌ی نمی‌شود و آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می یابد

جمعه 31 آگوست 2018

اپیدمیولوژی: عفونتهای پنوموکوکی یک علت قابل توجه ناتوانی و مرگ به ویژه در میان کودکان و افراد مسن در تمام دنیا باقی مانده از تغییرات سریع و چشمگیر در اپیدمیولوژی این بیماری طی یک دهه گذشته در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بعد از تجویز قانونی و روتین واکسن کون(وگه پروتئینی – پلی ساکاریدی پنوموکوکی (PCV) حاصل شده است . با عرضه PCV در کشورهای در حال توسعه و درآمد متوسط تغییرات گسترده بیشتری در اکولوژی پنوموکوکی و اپیدمیولو(ی بیماری محتمل است محدوده بیماری و انتشار سرو تایپ در منطقه PCV ممکن است از آنچه مورد انتظار است متفاوت باشد چراکهSeculartrends همزمان در بیماری پنوموکوکی اثر استفاده از آنتی بیوتیک بر روی اکولوژی گونه است تو کوکی و ویژگی های سیستم مراقبتی می‌توانند تحلیل تظاهرات اپیدمیولوژیک را تحت تاثیر قرار دهند. تمام سروتایپ های پنوموکوکی به احتمال یکسان موجب بیماری نمیش

شنبه 25 آگوست 2018

تتراسیکلین ها و تایگسایکلین : شایع ترین روش مقاومت بتن سنگین در باکتری های گرم منفی یک پمپ پلاسمیدی است که به غشای سیتوپلاسمی متصل شده و آنتی بیوتیک را فعال از سلول خارج می‌کند در باکتریهای گرم مثبت به دلیل خروج فعال یا تغییراتی است که باعث کاهش اتصال آنتی بیوتیک به هدف می شود ژن های مسوول حفاظتی ریبوزوم روی عناصر متحرک ژنتیکی قرار دارند. مشتق تیترا سایکلین تزریقی به نام تایگساکلین (یک گلیسیل سیکلین در مقابل باکتری های مقاوم به سایکلین فعال است زیرا این دارو با بیرون رانده شدن از سلول خارج نمی شود و می تواند به ریبوزوم های تغییر یافته متصل شود. موپیروسین : گرچه موپیروسین موضعی  اخیراً مصرف بالینی پیدا کرده است مقاومت به آن در بعضی مناطق به طور گسترده مشاهده می‌شود به شیوه مقاومت عبارتند از جهش ایزولوسینtRNA سنتتاز هدف تا دیگر آنتی بیوتیک به آن اثرنکند  یا تولید پلاسم

جمعه 17 آگوست 2018

واکسیناسیون دریافت‌کنندگان عضو پیوندی دریافت کنندگان عضو پیوندی علاوه بر دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک باید علیه عوامل بیماری احتمالی واکسینه شوند. در مورد دریافت کنندگان HSCT پیش از بازسازی سیستم ایمنی حداقل واکسیناسیون قبلی گیرنده و دهنده به پاسخ مناسبی نخواهیم رسید دریافت کنندگانHSCT آلوژنیک در صورت نیاز به حفاظت در مقابله �امل بیماری زا باید دوباره واکسینه شوند این وضعیت دریافت‌کنندگان اتولوگ کمتر مشخص شده است. سلولهای T و B خون محیطی اگر به تعداد کافی منتقل گردند شاید پاسخ ایمنی را ایجاد کنند هرچند بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی خصوصاً مبتلایان به بیماری هوچکین که واکسیناسیون در آنها به طور گسترده مطالعه شده است به واکسیناسیون پاسخ طبیعی نداده و سطح آنتی بادی در آنها نسبت به افراد سالم سریعتر افت می کند. بنابراین بیمارانی که دچار سرکوب ایمنی هستند حتی اگر

پنجشنبه 09 آگوست 2018

عفونتهای زود رس : عفونت‌هایی که ظرف مدت کوتاهی پس از پیوند کلیه به وجود می‌آیند اغلب ناشی از باکتری هایی هستند پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از عمل نقش موثری دارد و بسیاری از مراکز برای کاهش خطر عوارض بعد از عمل از سفالوسپورین ها استفاده می کنند. عفونت های ادراری زودرس پس از پیوند معمولاً به دلیل تغییرات آناتومیک منتج  از جراحی هستند این قبیل عفونت های زودرس شاید نیازمند درمان طولانی باشند مثلا ۶ هفته درمان آنتی بیوتیکی برای عفونت های ادراری که پس از شش ماه از گذشت �وند می‌دهند چون ظاهراً با میزان بالای پیلونفریت یا عودی که با فونت های سه ماهه اول دیده می‌شود همراه نیستند ممکن است مدت کوتاهتری درمان شود. پروفیلاکسی با تریرتوپریم – سولفامتوکسازول یک قرص با قدرت دو برابر ۸۰۰ میلی گرم سرلفا متوکسازول ، ۱۶۰ میلی گرم تری متوپریم هر روز ۴ الی ۶ ماهه اول بعد از پیوند احتما

تماس ( خط 4 رقمی )